A-Kasse som selvstændig

Som selvstændig kan det være svært at se hvorfor man skal betale for en a-kasse, man er ens egen chef og er er ingen til at fyrre en, men oplever man nedgang i virksomheden eller måske ligefrem behov for at lukke virksomheden kan det være svært hvis der ikke er et økonomisk sikkerhedsnet i form af en a-kasse.

Der er dog en række andre regler for selvstændige end der er for almindelige a-kasse medlemmer. Det vigtigste er at for at modtage penge fra a-kassen skal du kunne vise a-kassen at du ikke længere er erhvervsdrivende. Det har de lavet en række fælles regler for som du kan se her under:

Opfylder du blot et af nedenstående punkter, er du selvstændig erhvervsdrivende.

  • Du har ansatte i virksomheden
  • Du eller din ægtefælle ejer og driver virksomheden som du er eller har været ansat i.

 

Eller hvis du opfylder to eller flere af nedenstående punkter.

  • Din virksomhed er momsregisteret.
  • Du angiver skattemæssigt over- eller underskud for virksomheden på din årsopgørelse.
  • Du på selvangivelsen beskattes efter virksomhedsskatteordningen.
  • Du er medejer i et interessentskab.

 

Hvis du ikke opfylder nogle af ovenstående kriterier er du ikke ud fra a-kassernes defination selvstændig erhvervsdrivende og kan derfor ikke modtage dagpenge ud fra reglerne om selvstændig erhvervsdrivende. Et eksempel på en person der ikke er berettiget kunne være en lille freelance fotograf, eller en der netop har lukket virksomheden. Hvis du har lukket virksomheden har du 3 ugers karantæne fra datoen for lukning til dagpengene starter.

For et optjene retten til dagpenge som selvstændig skal du indenfor de seneste 3 år have arbejdet minimum 1924 timer, svarende til et års fuldtidsarbejde som selvstændig.

Når du modtager dagpenge skal du stå til rådighed ud fra samme regler som almindelige medlemmer, og dagpengesatsen udregnes ud fra det tidligere overskud i din virksomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *