Hav styr på din a-kasse og dens regler

Det skal handle lidt om regler denne gang, og når snakken falder på a-kasser, så er der næsten uendeligt mange regler, og det er langt fra dem alle, der giver lige god mening. Mange regler er bare lavet for reglernes skyld.

De overordnede regler

Der er et overordnet regelsæt, som det er en fordel at kende inden du skaden sker og du er arbejdsløst. For det første så er der punkt nummer et, og det handler om hvordan du mister dit arbejde.

Bliver du opsagt, så har du ret til dagpenge, hvis du ellers har optjent retten dertil. Det sker, som fuldtidsfoprsikret, med mindst 1 års samlet arbejde over en periode på 3 år, det skal vel at mærke være fuldtid. Er du derimod deltidsforsikret, så skal du have arbejdet mindst 1 år med et timetal på mindst 20/uge, over en periode på 3 år. Er du stået af nu? Det forstår jeg godt.

Er du blevet bortvist, så er det en anden snak, og også en mere alvorlig af slagsen. Her kan din fagforerning, hvis du har sådan en, vælge at køre en sag mod arbejdsgiver, hvis bortvisningen ikke har nogen hjemmel, er det ikke tilfældet, så straffes du i 21 dage, hvor du ikke vil modtage dagpenge. De 21 dage vil også blive talt med i den samlede periode på 2 år henover 3 år, hvor du har ret til at modtage dagpenge.

Skal genoptjene rette til dagpenge, så tager det igen mindst 1 års arbejde fordelt over en periode på 3 år, hvis det skal være som fuldtidsforsikret.

Hvis du slutteligt selv har valgt at opsige dit arbejde, er der nogle andre regler, eller nogle regler, der minder meget om dem ved en bortvisning. Nemlig at du straffes med 21 dage uden ret til dagpenge, hvorefter du vil få dagpenge efter gældende satser.

Øvrige regler

Et par andre regler, jeg vil nævne kort her til slut er din alder og situation. For det er ikke lige meget om du er ufaglært og 24 år eller 24 år og faglært.

Med de nuværende regler skal alle under 25 år, der ikke er faglærte sendes i uddannelse, og det sker altså uden den høje dagpengesats. Der hedder det SU, enkelte kan dog søge om dispensation, så man istedet modtager en reduceret dagpengesats. Det er ikke anbefalesesværdigt.

Er du under 25 og faglært, sendes du i et forløb, der skal hjælpe dig med at finde et relevant job og du tvinges altså derfor ikke i uddannelse.

Er du fyldt 25 år, gælder samme regler som hvis du er uddannet, dog vil her blive tilbudt forskellige uddannelsesforløb, målrettet dine komptencer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *